מיטל שרים

פתח תקווה
טלפון: 077-2308188
m.shrim@gmail.com